Oferta

Powodzenie w wyborze odpowiedniego systemu ERP zależy od tego, jak zdefiniujemy co chcemy otrzymać na samym końcu.
Wiele przedsiębiorstw poszukuje systemów według zupełnie błędnych założeń. O tym, jak szkodliwe są to założenia można poczytać w Zakładce Publikacje – Co może pójść nie tak, na pewno pójdzie nie tak.
Aby wybór systemu był jak najbardziej bezpieczny i trafiony musimy zacząć od przygotowania przedsięwzięcia. Projekt realizujemy w kilku Etapach.

Co nas wyróżnia:

Jesteśmy obiektywni
Jesteśmy bezstronni
Jesteśmy kompetentni
Jesteśmy specjalistami od trudnych wyzwań

Etap II – wybór systemu i dostawcy.

 By mieć pewność DOBREGO wyboru musimy sprowadzić systemy do obsługi krytycznych procesów przedsiębiorstwa. Widząc ten sam proces realizowany przez różne systemy można poznać, który realizuje je najlepiej. (czytaj więcej).

Ten etap to wystosowanie zapytania ofertowego do dostawców systemów. I analiza otrzymanych odpowiedzi ofertowych.

Analizie podlegają – kosztorys, wycena wdrożenia, harmonogramy, stawki za prace dodatkowe, zakres serwisu itp.

Wynikiem prac II Etapu powinno być:

– analiza porównawcza ofert w zakresie pokrycia funkcjonalnego wymagań

– analiza całkowitych kosztów projektu

– analiza kosztów utrzymania systemu

– ocena prezentacji dedykowanych

– wskazanie „krótkiej listy” dostawców i systemów

Etap III – negocjacje.

Tym, jak trudno znaleźć wsparcie prawne w zakresie Umów wdrożeniowych doskonale wiedzą Ci, którzy próbowali. Prawnik musi rozumieć złożoność zagadnienia i wszelkie związane z nim ryzyka. Tu nie ma karty gwarancyjnej, jak w przypadku żelazka.

Umowa, która ma regulować zakres prac i współpracy pomiędzy Dostawcą ERP a Klientem to właściwie trzy dokumenty: Umowa Licencyjna, Umowa Wdrożeniowa, Umowa serwisowa.

Umowa musi definiować zasady współpracy oraz wszelkie zdarzenia, jakie mogą wyniknąć na projekcie – począwszy od tego, jak będzie prowadzony projekt, jak będą odbierane prace, jak będziemy zarządzać zmianami, na warunkach płatności kończąc.

Współpracująca z nami kancelaria opiniuje Umowy wraz Załącznikami pod kątem tak merytorycznym jak i prawnym.

Wynikiem Etapu III prac powinno być:

– wstępna ocena Umów dostawców wraz z Załącznikami,

– warunki brzegowe do negocjacji,

– ocena merytoryczna Umowy z wybranym dostawcą,

– rekomendacja najlepszego rozwiązania,

– wsparcie w negocjacjach,

– podpisana Umowa.

Etap IV – nadzór nad projektem Faza I.

Projekt wdrożeniowy zawsze zaczyna się Analizą Przedwdrożeniową – Analiza wskazuje w jaki sposób system będzie realizował procesy w firmie. Jeżeli nie ma czegoś w Analizie znaczy to, że tego nie dostaniesz.

O tym, jak ryzykowne jest odbieranie Analizy można poczytać w Zakładce Publikacje – Co może pójść nie tak, na pewno pójdzie nie tak.

Produktem Etapu IV powinno być:

– ocena merytoryczna Analizy Przedwdrożeniowej,

– rekomendacja punktów Analizy w zakresie prac dodatkowo wycenionych przez Dostawcę,

– wsparcie przy ustalaniu ostatecznego zakresu wdrożenia,

– rekomendacja odbioru Analizy.

Eulalia Wierzbicka 4 Business Consulting ERP - analiza procesów
POPRZEDNI ETAP
ZADAJ PYTANIE
NASTĘPNY ETAP